PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOOUP.CZ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obecná ustanovení

Společnost CERES Bohemia s.r.o., se sídlem Příkop 838/6,  602 00 Brno jako správce  (dále jen „správce“) garantuje bezpečnosť a ochranu sveřených osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Uživatelské údaje o návštěvě našich webových stránek

Informace, které získáváme během vašeho používání našich webových stránek využíváme výlučně pro statistické vyhodnocení. To nám pomáhá přizpůsobit naše webové stránky Vašim potřebám a zároveň jejich optimalizovat. Osobní uživatelské profily pomocí nich nevytváříme.

Nástroje využívané pro analýzu a vyhodnocování návštěvnosti našich stránek:

Google Analytics
Data, která sbírá nástroj Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Osobní údaje sbírané nástrojem Analytics jsou automaticky odstraňovány po 26 měsících od poslední interakce s našimi webstránky.

III. Cookies

Při použití webových stránek goup.cz dochází k ukládání souborů cookies (identifikačních souborů, které zajišťují sledování aktivity uživatele na stránkách) na elektronickém zařízení, pomocí kterého uživatel k těmto stránkám přistupuje.

Nástroje ukládající Cookies do Vašeho zařízení na základě našeho pověření, platné zprostředkovatelské smlouvě a účinné spolupráce s nimi:

 

V případě udělení souhlasu (povolení cookies) mohou být na elektronickém zařízení uživatele ukládány:

dočasné soubory cookies, které se při vypnutí internetového prohlížeče uživatele automaticky vymažou
dlouhodobé soubory cookies, které v internetovém prohlížeči uživatele zůstávají zachovány i po vypnutí zařízení, pomocí kterého uživatel přistupuje k webovým stránkám goup.cz (tyto cookies může uživatel kdykoliv vymazat a po několika týdnech nebo měsících se vymažou i automaticky)

V případě odmítnutí souhlasu (zakázání cookies ve webovém prohlížeči) uživateli nemůžeme garantovat úplnou funkčnost webových stránek goup.cz, zejména negarantujeme možnost přispívat do diskuse v částech blog a magazín.

 

Jak vymazat nebo zablokovat Cookies

Zobrazit, změnit a nastavit ukládání Cookies společností Google si můžete kontrolovat instalací rozšíření pro Váš prohlížeč:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk. Z ukládání Cookies společností Google se můžete úplně odhlásit po nainstalování rozšíření pro Váš prohlížeč:
https://support.google.com/ads/answer/7395996. Pro zablokování Cookies ostatních poskytovatelů upravte nastavení internetového prohlížeče nebo zakažte používání souborů cookie ve svém prohlížeči.

Prostřednictvím bezpečnostních nastavení Vašeho prohlížeče si můžete sami vybrat, zda se Cookies budou ukládat, a to například tak, že nebudete hned od začátku akceptovat žádné Cookies nebo tyto budete akceptovat pouze na požádání, nebo se rozhodnete, že Cookies budou po každém ukončení procházení webových stránek vymazány.

Návod na zprávu Cookies dle Vašeho prohlížeče:

Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

 

IV. Reklamní služby spojené s používáním webových stránek

Na našich webových stránkách využíváme služby Google Conversion Tracking a Google Remarketing. Google Conversion Tracking je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pro měření úspěchu našich reklam umístěných na Google (AdWords). Pokud se na naše stránky dostanete přes s reklamu v Google, založí se na svém prohlížeči Cookie. Tyto Cookies neslouží k osobní identifikaci.

Pomocí Google Conversion Tracking můžeme my a Google rozeznat, že někdo klikl na naši reklamu umístěnou na Google a byl přesměrován na naši stránku. Nevidíme přitom, jaké jiné stránky uživatel otevřel. Informace získané pomocí Google Conversion Tracking slouží výhradně pro sestavení statistik o úspěchu a využívání našich kampaní Google Ads. Přitom však nezískáváme a nedostáváme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Na našich webových stránkách navíc využíváme remarketingové technologie od Google, společnosti Netsuccess (reklamní systém Inres) nebo AdForm. Těmito technologiemi mohou být uživatelé, kteří naše stránky již navštívili, znovu oslovení cílově zaměřenou reklamou i na jiných stránkách partnerské sítě Google, Inres nebo Adform. Remarketingové technologie Google, Inres a Adform také využívají Cookies.

Na našich internetových stránkách využíváme také služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocí Facebook Conversion Pixel můžeme my a Facebook rozpoznat, že někdo klikl na naši reklamu na Facebooku a byl přesměrován na naši stránku. Nevidíme přitom, jaké jiné stránky daný uživatel otevřel. Informace získané pomocí Facebook Conversion Pixel slouží pro sestavování statistik o úspěchu a využívání našich facebookových kampaní. Přitom však nezískáváme a nedostáváme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pomocí technologie Facebook Remarketing mohou být uživatelé, kteří naše stránky již navštívili, znovu oslovení cílově zaměřenou reklamou i na jiných facebookových stránkách. My však nezískáváme ani neshromažďujeme žádné informace o tom, kterým uživatelům Facebook reklamu cílově zobrazuje. Identifikace jednotlivých uživatelů není možná. Bližší informace o účelu a objemu získaných informací a zpracování vašich osobních údajů ze strany Facebooku, jakož i možnosti nastavení pro ochranu Vaší soukromé sféry na Facebooku, najdete v Zásadách užívání údajů Facebook.

Pokud si nepřejete dostávat reklamu podle Vašich zájmů, můžete pomocí nastavení popsaných v bodě 3. Cookies pro tento účel deaktivovat.

V. Newsletter – e-mailový magazín

Pokud se chcete přihlásit k bezplatnému odebírání newsletteru, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu. Po odeslání přihlašovacího formuláře od nás obdržíte potvrzovací e-mail. Přihlášení k odběru je platné až v okamžiku kliknutí na link, uvedený v potvrzovacím e-mailu. Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné a budou použity výhradně pro účely zasílání Newsletteru. Potvrzením přihlášení potvrzujete Váš souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy a dalších Vašich dobrovolně uvedených údajů pro zde uvedený účel. Kontaktní údaje mohou být za účelem doručení a anonymního vyhodnocování statistik čtenosti emailu zpracovávány třetími stranami a to:

Z Newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit, například tak, že využijete odhlašovací link ve spodní části každého e-mailu.

Pokud při přihlášení uvedete dobrovolně další údaje o Vaší osobě (jméno, příjmení), použijeme tyto údaje pouze za účelem připojení osobního oslovení k Vašemu Newsletteru. Tyto údaje můžete kdykoli změnit nebo vymazat, přičemž link na to určený najdete v dolní části Newsletteru. Následně se tyto dobrovolné dodatečné údaje obratem vymažou nebo změní dle Vašeho zadání.

 

VI. Kontaktní údaje a on-line formuláře

Pokud požádáte o zpětné kontaktování prostřednictvím e-mailu nebo některého z kontaktních formulářů na těchto stránkách, budou Vaše osobní údaje zpracovávané jako oprávněný zájem Správce kontaktovat uživatele a poskytnout návrh spolupráce, odpověď na otázku nebo poradenství. Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů v kontaktních on-line formulářích je na základě svobodného uvážení a dobrovolné; poskytnutí některých údajů je však nezbytné k tomu, aby Váš požadavek mohl být zpracován.

Shromažďované osobní údaje, které uživatel může poskytnout Správci:

jméno a / nebo příjmení (nezbytné)

e-mailová adresa (nezbytné)

telefonní číslo (nezbytné)

Kontaktní údaje jsou zpracovávány interním CRM systémem správce a / nebo nástroji třetích stran, s nimiž má správce uzavřeny řádné zprostředkovatelské smlouvy o použití a zpracování osobních údajů:

Všechny osobní údaje poskytnuté prostřednictvím on-line formulářů jsou zpracovávány po dobu 2 let a následně jsou z příslušných formulářových databází automaticky odstraněny.

 

VII. Zabezpečení webstránek

Všechna data umístěny na goup.cz a její subdoménách jsou chráněny šifrovaným připojením SSL, což znemožňuje jejich únik během přenosu nebo kontaktu s naší webstránkou.

 

VIII. Práva subjektu údajů ve smyslu Zákona a GDPR:

Jak subjekt údajů, máte právo na základě písemné žádosti od správce vyžadovat:

 

Jako subjekt údajů, máte právo na základě bezplatné písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, u Správce kdykoliv vznášet námitky a nepodléhat rozhodnutí Správce, které by mělo pro Vás právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo žádat Správce o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž Správce je povinen žádosti subjektu údajů vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění Správce budete informováni ve lhůtě 30 dnů;
3. Můžete podat oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů, Plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 při podezření, že dochází k neoprávněnému zpracovávaní Vašich osobních údajů;
4. Pokud subjekt údajů nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce;
5. Pokud subjekt údajů nežije, jeho práva, které měl podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.
6. Subjekt údajů má na základě písemné žádosti právo u Správce namítat